Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch

Oferim un servei d'atenció diürna adreçat a l'atenció especialitzada de persones amb discapacitat física, en edat laboral, de 18 a 65 anys, amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 65% i sense el nivell d’hàbits i habilitats suficients per accedir a un contracte de treball.

Aquesta atenció inclou la realització d'activitats que facilitin, possibilitin o millorin la participació en qualsevol aspecte de la vida domèstica, prelaboral, educativa, cultural i social.

Disposem dels equipaments necessaris per facilitar la intervenció de les següents àrees:

 • La promoció de l’autonomia personal.
 • El desenvolupament de relacions socials.
 • La rehabilitació i la promoció de la salut.
 • La promoció de l’ocupació.

Les places estan subjectes a la resolució de la Generalitat de Catalunya i també disposem de PLACES PRIVADES per aquelles persones que ho sol·licitin.

Serveis i Activitats:

 • Psicoestimulació
 • Fisioteràpia
 • Logopèdia
 • Teràpia Ocupacional
 • Treball Social
 • Infermeria: control de la medicació i seguiment de les prescripcions facultatives
 • Tallers temàtics: informàtica, hort urbà, revista, teatre, lectura, jocs de taula, musicoteràpia...
 • Activitats de lleure dins i fora del centre
 • Activitats prelaborals
 • Esport i activitat física adaptada (handbike, parc de salut, jocs motrius...)
Centre col·laborador amb el Màster de Musicoteràpia Transcultural
Centre col·laborador amb el Màster de Musicoteràpia Transcultural

 

CONTACTE

Carme Teixidor Albarran - Directora
cteixidor@mifas.com

Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch

C/ Pla de l'Estany, 11 | 17740 · Vilafant
972 50 97 35