Política de privacitat

AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina web de Grup MIFAS.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que http://www.mifas.cat/ és un domini de Grup MIFAS.

Grup MIFAS està format per: Associació MIFAS, amb CIF G17053208 i número de registre d’associacions 639 | Fundació Privada MIFAS, amb CIF G17378704, i número de registre de fundacions 757 | GiroPark, SAU amb NIF A17213539 i inscrita com a Centre Especial de Treball número T00094 en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya | Tadifi, SLU amb NIF B17089699 i inscrita com a Centre Especial de Treball número T00095 en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Totes elles amb domicili social a la Rambla Xavier Cugat, 43 baixos – 17007 Girona.

NORMES D’ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o d’altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, de les quals Grup MIFAS o les empreses del seu grup en són titulars o llicenciaries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Grup MIFAS no es fa responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços,  hipervincles o links.

Grup MIFAS no es fa responsable dels prejudicis que se’n puguin derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, erros, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxa de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
  • Errors provocats per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i prejudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, ... o eines similars usades amb la finalitat de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament del Lloc Web.

LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, GRUP MIFAS informa que, les dades de caràcter persona que ens proporcioni seran tractades per GRUP MIFAS. Correu electrònic mifas@mifas.cat

La composició del GRUP MIFAS està detallada al  nostre web, concretament a l’apartat Avís legal. Per més informació, polsi aquí.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals es la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals al GRUP MIFAS i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb El Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: mifas@mifas.cat

Quines Dades Personals es recullen i quina és la seva finalitat?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat

Dades

Finalitat

Fes-te soci

Nom, cognoms, població, telèfon i mail

Gestionar la seva petició de soci

Fes-te voluntari

Nom, cognoms, població, telèfon i mail

Gestionar la seva petició de voluntari

Fes un donatiu

Nom, mail i telèfon

Gestionar la seva petició i compliment de les normes sobre Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme establertes en la Llei 10/2010

Fes-te el carnet Amic de Mifas

Nom, cognoms, població, telèfon i mail

Gestionar la seva petició de carnet

Enviament d’informació promocional

Mail, telèfon

Amb el seu consentiment, enviar-li informació promocional de l’entitat a través de correu electrònic, sms, whatsapp o qualsevol altre mitjà de què disposi l’entitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRUP MIFAS tracta també altres dades dels seus treballadors, usuaris i persones a les que presta els seus serveis. En el moment de la incorporació d’aquestes dades a la nostra organització per al tractament s’informa de manera detallada de la finalitat de les mateixes, dels comunicats de les dades i els seus drets. Si es necessari tractar dades sensibles, es demana l’autorització per això.

 ¿Per què utilitzem les seves dades personals?

 A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d’una relació contractual GRUP MIFAS.
  2. Quan ens dona el seu consentiment.
  3. Per interès legítim de GRUP MIFAS, oferir-li servei i iniciatives que puguin interessar-li.
  4. Compliment de les obligacions imposades per Llei.

Els hi recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: mifas@mifas.cat.

Quant temps conservarem les seves dades?

GRUP MIFAS guarda les Dades Personals mentre sigui necessari per la finalitat que van ser recopilades. Si la directriu és diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

GRUP MIFAS només cedirà les seves dades en aquells serveis en els que s’indica i els casos previstos per llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret

Contingut

Canal d’atención

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per GRUP MIFAS.

 smateu@mifas.cat.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

-   Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
-   Quan GRUP MIFAS no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a  l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.


Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: smateu@mifas.cat.
No obstant, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

L’exercici dels seus drets és gratuït.