CENTRE DE DIA PERE LLONCH

Oferim un servei d'atenció diürna adreçat a l'atenció especialitzada de persones amb discapacitat física, de 18 a 65 anys, amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 65% i sense el nivell d’hàbits i habilitats suficients per accedir a un contracte de treball.

Aquesta atenció inclou la realització d'activitats que facilitin, possibilitin o millorin la participació en qualsevol aspecte de la vida domèstica, prelaboral, educativa, cultural i social.

Disposem dels equipaments necessaris per facilitar la intervenció de les següents àrees:

  • La promoció de l’autonomia personal.
  • El desenvolupament de relacions socials.
  • La rehabilitació i la promoció de la salut.
  • La promoció de l’ocupació.

Les places estan subjectes a la resolució de la Generalitat de Catalunya i també disposem de PLACES PRIVADES per aquelles persones que ho sol·licitin.

Psicoestimulació

Fisioteràpia

Logopèdia

Teràpia ocupacional

Treball social

Infermeria: control de la medicació i seguiment de les prescripcions facultatives

Tallers temàtics: informàtica, hort urbà, revista, teatre, lectura, jocs de taula, musicoteràpia...

Activitats de lleure dins i fora del centre

Activitats prelaborals

Esport i activitat física adaptada (handbike, parc de salut, jocs motrius...

 

Centre col·laborador amb el Màster de Musicoteràpia Transcultural
Centre col·laborador amb el Màster de Musicoteràpia Transcultural