;

Memòria d'Activitats

El Grup MIFAS edita la Memòria d'Activitats que recull el resum de tots els serveis i activitats duts a terme durant l'any, tant des de la vessant social com empresarial.