Programes subvencionats

SIOAS, Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat.

Temporalitat:  1/07/2020  -  30/06/2021
Usuaris atesos: 40 Girona + 30 Blanes + 40 Vilafant + 30 Pineda de Mar
Import subvencionat: 396.625€

Objectiu del programa: aconseguir la plena integració laboral de les persones amb discapacitat física a través de serveis de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca, seguiment i acompanyament a la inserció laboral.


Programa Incorpora

Temporalitat:  01/01/2020 – 31/12/2020
Usuaris atesos:  190
Import subvencionat:  40.000€ 

Objectiu del programa:  Incorpora és un programa de l'Obra Social "La Caixa"  que treballa per millorar la integració laboral de persones en situació o risc d'exclusió social generant oportunitats d'ocupació en l'empresa ordinària amb suport i seguiment del personal tècnic.