SIOAS, Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat.

Temporalitat:  1/07/2019  -  30/06/2020
Usuaris atesos: 40 Girona + 30 Blanes + 40 Vilafant + 30 Pineda de Mar
Import subvencionat: 400.000€

Objectiu del programa: aconseguir la plena integració laboral de les persones amb discapacitat física a través de serveis de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca, seguiment i acompanyament a la inserció laboral.


Agència de Col·locació 

Temporalitat:  20/12/2018 – 31/12/2019
Usuaris atesos:  15 Girona + 15 Vilafant
Import subvencionat:  21.900€ 

Objectiu del programa:  en coordinació amb el SOC, realitzem activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones en recerca de feina un treball adequat a les seves capacitats.  Dos centres de MIFAS fan la funció d’Agència de Col·locació, la Seu de Girona i el Centre de Dia Pere Llonch ubicat a Vilafant.


Programa Incorpora

Temporalitat:  01/01/2019 – 31/12/2019
Usuaris atesos:  190
Import subvencionat:  40.000€ 

Objectiu del programa:  Incorpora és un programa de l'Obra Social "La Caixa"  que treballa per millorar la integració laboral de persones en situació o risc d'exclusió social generant oportunitats d'ocupació en l'empresa ordinària amb suport i seguiment del personal tècnic.