Programes subvencionats

SIOAS, Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat.

Temporalitat:  1/07/2021  -  30/06/2022
Usuaris atesos: 60 Girona + 30 Blanes + 30 Vilafant + 30 Pineda de Mar
Import subvencionat: 339.826,25€

Objectiu del programa: aconseguir la plena integració laboral de les persones amb discapacitat física a través de serveis de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca, seguiment i acompanyament a la inserció laboral.


Programa Incorpora

Temporalitat:  01/01/2021 – 31/12/2021
Usuaris atesos:  160
Import subvencionat:  40.000€ 

Objectiu del programa:  Incorpora és un programa de l'Obra Social "La Caixa"  que treballa per millorar la integració laboral de persones en situació o risc d'exclusió social generant oportunitats d'ocupació en l'empresa ordinària amb suport i seguiment del personal tècnic. 


Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Temporalitat:  01/09/2021 - 29/02/2022
Persones joves contractades: 1 Associació MIFAS, 4 Fundació MIFAS
Import subvencionat: 11.000€ Associació MIFAS, 44.000€ Fundació MIFAS

Objectiu del programa: iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil.