Empreses

A través dels tècnics d’integració laboral, oferim un servei d’intermediació que proporciona un suport en totes les etapes del procés de la inserció, des de la orientació i la formació fins a la pròpia selecció i incorporació laboral de les persones usuàries del servei.

Què és la LGD?

La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (LGD), estableix amb caràcter obligatori la reserva d’un 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.

Amb caràcter excepcional, aquesta quota de reserva pot ser substituïda, prèvia autorització administrativa, per mitjà de mesures alternatives.

 

Quins serveis oferim?

-  Sensibilització sobre la contractació de persones amb discapacitat
-  Assessorament en el compliment de la LGD
- Assessorament en la gestió de Mesures Alternatives.
-  Informació sobre els avantatges i incentius econòmics relatius a la contractació del col·lectiu amb discapacitat
-  Captació d’ofertes laborals
-  Anàlisi del lloc de treball
-  Assessorament, si és necessari, de l’adaptació del lloc de treball
-  Selecció de perfils professionals
-  Seguiment de l’usuari/a i l’empresa al llarg del procés d’inserció

 

Informació addicional

Empreses que ens avalen