EMPRESES

A través dels tècnics d’integració laboral, oferim un servei d’intermediació que proporciona un suport en totes les etapes del procés de la inserció, des de la orientació i la formació fins a la pròpia selecció i incorporació laboral de les persones usuàries del servei.

Què és la LGD?

La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (LGD), estableix amb caràcter obligatori la reserva d’un 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.

Amb caràcter excepcional, aquesta quota de reserva pot ser substituïda, prèvia autorització administrativa, per mitjà de mesures alternatives.

QUINS SERVEIS OFERIM?

Sensibilització sobre la contractació de persones amb discapacitat

Assessorament en el compliment de la LGD i la gestió de Mesures Alternatives

Informació sobre els avantatges i incentius econòmics relatius a la contractació del col·lectiu amb discapacitat

Captació d'ofertes laborals

Anàlisi del lloc de treball

Assessorament, si és necessari, de l'adaptació del lloc de treball

Selecció dels perfils professionals

Seguiment de l'usuari/a i l'empresa al llarg del procés d'inserció

Informació addicional

Empreses que ens avalen

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

01:32