;

Certificat ISO - Contractació de personal amb discapacitat

Certificat ISO 14001:2015 - Sistema de gestió ambiental

Auditoria 2022