SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA

És un servei d'assessorament confidencial i gratuït destinat a les persones amb discapacitat física que té com a objectiu explorar els recursos de la pròpia persona per aconseguir el seu benestar emocional.

Atenem a persones adultes i sòcies de MIFAS de manera individualitzada i totalment confidencial. La nostra psicòloga és especialista en l'àmbit de la discapacitat i fa intervenció amb la persona demandant del servei, els seus familiars i curadors/es.

Dins del servei, s'aplica la Teràpia Breu Centrada en les solucions. Aquest model d'intervenció busca aconseguir que la persona pugui resoldre les dificultats davant les que es troba a través dels seus propis recursos, la revisió d'estratègies d'afrontament exitoses en el passat i la potenciació de les seves habilitats personals. Aquest enfocament busca tractar la dificultat que presenta la persona sense centrar-se en els motius que l'originen si no en les diferents opcions per resoldre-ho. Es tracta d'una intervenció breu i focal que té com a finalitat extingir el malestar psicològic presentat per la persona i busca oferir una reestructuració amb la que cada persona construeixi una nova realitat que sigui capaç d'afrontar. 

Atencions limitades i amb cita prèvia.

Amb la col·laboració de: