SERVEI D'INTEGRACIÓ LABORAL

Gestionem, des de l’any 1994, un Servei d’Integració Laboral (SIM) amb l’objectiu de fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial. Assessorem, informem i acompanyem a les persones amb discapacitat física durant tot el procés d’integració laboral, donant els recursos necessaris per a la recerca autònoma de feina.

També oferim cursos de formació per tal que les persones beneficiàries del servei adquireixin nous coneixements i milloren les seves competències professionals.

El Servei d’Integració Laboral de MIFAS es complementa amb d’altres programes subvencionats per ens públics i/o privats.

Som Agència de Col·locació amb el número 0900000049.

PUNTS D'ACTUACIÓ

Informació addicional