AGENTS CÍVICS

En els darrers anys s’ha evidenciat la necessitat de la figura de l’agent cívic per acostar les administracions a la població i per a divulgar i facilitar el compliment de la normativa municipal.

L’Agent Cívic du a terme una tasca principalment informativa, advertint a la ciutadania que mostra comportament incívic. L’Agent Cívic no emet cap sanció econòmica, sinó que pretén sensibilitzar al ciutadà sobre les normes de convivència del municipi.

Objectius

Sensibilitzar sobre l'ús racional del vehicle privat

Promoure la convivència ciutadana

Promoure el civisme en l'ús i la conservació d'espais públics

Sensibilitzar sobre la tinença responsable d'animals de companyia

Difusió d'informacions locals

Promoure actituds cíviques i prevenir conflictes

Gestionem serveis d'agent cívic a:

Palafrugell

Perfil i formació d'agents cívics:

Flyer informatiu
Flyer informatiu