Agents Cívics

En els darrers anys s’ha evidenciat la necessitat de la figura de l’agent cívic per acostar les administracions a la població i per a divulgar i facilitar el compliment de la normativa municipal.

L’Agent Cívic du a terme una tasca principalment informativa, advertint a la ciutadania que mostra comportament incívic. L’Agent Cívic no emet cap sanció econòmica, sinó que pretén sensibilitzar al ciutadà sobre les normes de convivència del municipi.

Objectiu

Prevenir conflictes a l’espai públic i dissuadir les conductes incíviques mitjançant la conscienciació i la informació sobre les normes de convivència. Promoure actituds cíviques.

Poblacions on gestionem el servei

Palafrugell · Pals · Palau Sator

Flyer informatiu
Flyer informatiu