SENSIBILITZACIÓ SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Amb 10 cadires de rodes, es munta un itinerari per descobrir les barreres arquitectòniques amb les que es troba una persona amb discapacitat en el seu dia a dia, sovint, invisibles per les persones que no tenen una discapacitat.

Un monitor ofereix una xerrada sobre discapacitat física per entendre què és la discapacitat i de quins tipus n'hi ha. 

Un món sense barreres, un món per a tothom!

Per a alumnes de 3r d’ESO i superior, institucions, casals, caus,...

Durada: 2h