SERVEI D'ATENCIÓ I SUPORT A LA PERSONA AMB DISCAPACITAT

Sovint, quan una persona té una discapacitat, ja sigui de naixement, per accident o malaltia, es troba que ha d’afrontar una nova situació i li sorgeixen molts dubtes o pors que no sap com ha de resoldre.

A MIFAS tenim un equip multidisciplinari que ofereix la informació necessària amb l’objectiu que les persones amb discapacitat puguin resoldre els seus dubtes i arribin a ser el més autònomes i independents possibles, en funció de les seves capacitats.

Assessorem, orientem i acompanyem la persona amb discapacitat i la seva família en diferents situacions de la vida. 

 

Equip tècnic

Assessorament

Informació

I si vols formar part de la nostra comunitat, tens l'opció d'associar-te. Els requisits són els següents:

  • Tenir un grau de discapacitat física, orgànica i/o sensorial igual o superior al 33%
  • El predomini de la discapacitat ha de venir derivat d'un diagnòstic físic, orgànic i/o sensorial.