Servei d’Inclusió de les Víctimes de Trànsit ferides greus en el seu Entorn Social

Què és INVICTES?

INVICTES és el nou servei d'Inclusió de les Víctimes de Trànsit ferides greus  amb seqüeles de per vida, del Servei Català de Trànsit. El seu objectiu és donar una atenció integral de qualitat i de proximitat a les persones víctimes de trànsit ferides greus, en els següents àmbits:

- Entorn personal: autonomia, projecte de vida.

- Entorn familiar: familiars o curadors/es

- Entorn social: integratiu i inclusiu.

 

Àmbit territorial: Demarcació de Girona.

 Amb què et pot ajudar el servei?

És un servei de suport i ajuda, a la víctima i al seu entorn, que treballa per:

- Promoure i recuperar l’autonomia personal de les persones ferides greus amb seqüeles.

- Treballar amb la família perquè accepti, aprengui i sàpiga donar resposta al que comporta la situació.

- Treballar amb l’entorn social per tal de per promoure el seu reconeixement i la seva accessibilitat.

Equip professional a MIFAS

Un equip interdisciplinari acompanyarà a la persona per assolir la màxima autonomia personal i dissenyar un itinerari de vida independent i comunitària.

L’equip està format per:

- Una persona professional de l'educació social.

- Una persona professional de la teràpia ocupacional.

- Una persona professional de la psicologia.

S'acompanyarà la víctima i familiars amb suport, orientació i assessorament entràmits, productes de suport, entrenament, gestió emocional i un pla de treball vers els objectius que la persona hagi fixat. Alhora posarà a disposició estratègies i activitats socials pròpies del servei, en connexió amb d’altres serveis i tota la xarxa social del territori.

Un servei de:Contacta'ns!

Per a consultes sobre el servei INVICTES, a la demarcació de Girona, omple el següent formulari.