;

ASSOCIACIÓ MIFAS

Estatuts

Règim Intern

Declaració d'utilitat pública

Registre Departament de Justícia

Auditoria 2022

Pressupost 2023

Protocol per prevenir el Blanqueig de Capital

Balanç Social 2022

Subvencions i Ajuts Públics