SERVEIS EMPRESARIALS

A través del MIFASCET, centre especial de treball de MIFAS amb presència a les demarcacions de Girona i Barcelona, facilitem la integració sociolaboral de persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial. Desenvolupem diverses línies d’activitat per promoure la integració de persones amb diferents capacitats.

El nostre CET és sense ànim de lucre. Els beneficis obtinguts es reinverteixen en la creació d’oportunitats de treball per a persones amb discapacitat i en la millora contínua de la seva competitivitat, així com en els nostres serveis assistencials. 

La selecció dels professionals es realitza a través del nostre Servei d’Integració Laboral, que disposa d’una borsa de treball amb la finalitat d’afavorir la integració laboral del col·lectiu.

Oferim els nostres serveis a empreses i entitats públiques i privades

Aportem el nostre know-how i ajustem el servei a les necessitats concretes del client

Practica la Responsabilitat Social Corporativa. Externalitza i professionalitza les tasques que no pot assumir la teva empresa o administració

Oferim suport i assessorem en el tràmit de les mesures alternatives i la declaració d'excepcionalitat

Disposem dels certificats ISO:

EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS DE SUPORT - EMS

El nostre CET compta amb un Equip Multidisciplinari de Suport que realitza accions d'acompanyament especialitzat i suport sociolaboral a les persones amb discapacitat del CET.