SERVEIS EMPRESARIALS

A través dels nostres CETs, GiroPark, Tadifi, amb seu a Girona i Basedi, amb seu a Barcelona, facilitem la integració sociolaboral de persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial. Desenvolupem diverses línies d’activitat per facilitar la integració de persones amb diferents capacitats.

Els nostres CETs són sense ànim de lucre. Els beneficis obtinguts es reinverteixen en la creació d’oportunitats de treball per a persones amb discapacitat i en la millora contínua de la seva competitivitat, així com en els nostres serveis assistencials. 

La selecció dels professionals es realitza a través del nostre Servei d’Integració Laboral, que disposa d’una borsa de treball amb la finalitat d’afavorir la integració laboral del col·lectiu.

Oferim els nostres serveis a empreses i entitats públiques i privades

Aportem el nostre know-how i ajustem el servei a les necessitats concretes del client

Practica la Responsabilitat Social Corporativa. Externalitza i professionalitza les tasques que no pot assumir la teva empresa o administració

Oferim suport i assessorem en el tràmit de les mesures alternatives i la declaració d'excepcionalitat

SERVEI USAP - UNITAT DE SUPORT A L'ATENCIÓ PROFESSIONAL

Cada un dels CETs compta amb un equip USAP, format per l’equip tècnic requerit: una psicòloga, una treballadora social, una monitora i una coordinadora del servei. L’Equip USAP treballa per aportar les mesures d’ajustament personal i social a les persones treballadores amb especials dificultats i a aquelles que ho requereixen.