Persones amb discapacitat

Servei de suport a la integració laboral per a persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Oferim un servei personalitzat i especialitzat a les persones amb discapacitat. Fem orientació, acompanyament i suport laboral a través del nostre equip de professionals format per orientadors laborals, formadors, prospectors i integradors laborals).

SERVEIS QUE OFERIM:

SERVEIS QUE OFERIM:

- Orientació professional.
- Suport en la recerca d’ofertes laborals.
- Suport a l'autoocupació.
- Eines per la recerca autònoma d’ocupació.
- Informació sobre les ofertes laborals adequades al perfil del demandant.
- Acompanyament en el procés d’integració i seguiment en el lloc de treball.

REQUISITS PER ACCEDIR AL SERVEI:

REQUISITS PER ACCEDIR AL SERVEI:

- Tenir el Certificat de discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33% expedit per l'ICASS o bé Incapacitat permanent de la Seguretat Social.

- Estar en edat laboral.