PERSONES AMB DISCAPACITAT

Oferim un servei personalitzat i especialitzat a les persones amb discapacitat. Fem orientació, acompanyament i suport laboral a través del nostre equip de professionals format per orientadors laborals, formadors, prospectors i integradors laborals).

Servei de suport a la integració laboral per a persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Els nostres serveis

Els nostres serveis

. Orientació professional.
. Suport en la recerca d’ofertes laborals.
. Suport a l'autoocupació.
. Eines per la recerca autònoma d’ocupació.
. Informació sobre les ofertes laborals adequades al perfil del demandant.
. Acompanyament en el procés d’integració i seguiment en el lloc de treball.

Requisits per accedir al servei

Requisits per accedir al servei

. Tenir el Certificat de discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33% expedit per l'ICASS.

. Estar en edat laboral.