Persones amb discapacitat

A través del Portal de la Feina, programa propi del Servei d'Integració Laboral del Grup MIFAS (SIM), oferim un servei personalitzat a l’usuari d’orientació, acompanyament i suport a la integració a l’empresa, a través d'un treball conjunt amb l’equip interdisciplinari (orientadors, formadors, prospectors i integradors laborals).

Realitzem l'orientació mitjançant la valoració de les competències, aptituds, necessitats i aspiracions per a l’accés al lloc de treball. Per tant, un cop realitzada una primera entrevista s’acorda un pla de treball per establir l’itinerari d’integració a seguir. També potenciem l’adquisició d’habilitats en l’ús de les NTIC, especialment per realitzar accions de recerca d’ocupació.

Així doncs, donem les eines, recursos i habilitats de recerca de feina necessaris per emprendre una recerca de feina activa. Un cop assolides aquestes eines, la persona ja és capaç de fer recerca de forma autònoma i, en el cas que sorgeixi alguna oferta de treball, si compleix els requisits, li notifiquem.

 

Quins serveis oferim?

  • Inscripció a la borsa de treball de Mifas com a demandant d’ocupació
  • Valoració i orientació professional, laboral i formativa
  • Confecció de curriculum
  • Assessorament laboral individualitzat
  • Suport en la recerca activa d’ofertes laborals
  • Creació d’un compte de correu electrònic.
  • Suport de recerca de feina a través de portals d’Internet.
  • Informar de les ofertes laborals adequades al perfil del demandant
  • Acompanyament en el procés d’integració i seguiment en el lloc de treball

 

Informació addicional