CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA

El Centre d’Atenció Telefònica del Grup MIFAS s’ubica a la seu central de MIFAS, a Girona i disposa d’una plantilla de 5 persones que atenen les trucades de les persones usuàries, les 24h i els 365 dies l’any, dels serveis dels Centres Especials de Treball de l’entitat.

A través d’aquest servei centralitzat es detecta, deriva i realitza el seguiment de les incidències que hi puguin haver a les zones d’estacionament regulat, els aparcaments i les consergeries que es gestiona des de MIFASCET i alhora atendre totes aquelles persones que tinguin dubtes i/o necessitin informació.

Contacte

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

02:39