Persones amb targeta PMR poden estacionar en llocs de Girona on no es destorbi la circulació

26/10/2020
MIFAS

La modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació de Girona contempla altres opcions d’estacionament per a persones amb discapacitat que disposin de la targeta PMR.

Durant el període de presentació d'al·legacions i suggeriments el passat mes de juny, l'Associació MIFAS va presentar un escrit proposant que s’ampliés el termini de 30 minuts d’estacionament en càrrega i descàrrega, al·legant que aquest temps era insuficient degut als problemes de mobilitat de les persones titulars de targetes PMR per a persones amb discapacitat, o mobilitat reduïda, que necessiten estacionar-hi.

Per tant, si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es permet l'estacionament en aquells llocs on no es destorbi la circulació de conformitat amb l'establert en la normativa sectorial.

En el cas d'estacionar a les zones de càrrega i descàrrega, el període de temps màxim d'estacionament del vehicle és de 60 minuts. Els vehicles han d'exhibir un indicador en el qual es reflecteixi l'hora que s'ha començat a ocupar la zona reservada, o de manera virtual mitjançant l'aplicació aprovada per l'Ajuntament de Girona.

Aquest indicador s'haurà de posar a la part inferior esquerra i haurà de ser visible des de l'exterior dels vehicles que tinguin parabrisa; i la resta de vehicles, a la part davantera en un lloc visible.