La Comissió Europea presenta l’Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat

09/03/2021
MIFAS

El contingut de l’Estratègia es basa en què, com tothom, les persones amb discapacitat tenen dret a participar en tots els àmbits de la vida.

L’estratègia vol garantir la plena participació de les persones amb discapacitat en la societat i en les mateixes condicions d’igualtat que la resta de les persones de la Unió Europea i fora, en consonància amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que estableixen la igualtat i la no discriminació com a pilars de les polítiques de la UE.

El contingut de l’Estratègia es basa en què, com tothom, les persones amb discapacitat tenen dret a participar en tots els àmbits de la vida. Malgrat que en les últimes dècades s’hagi avançat en l’accés a la sanitat, l’educació, la feina, les activitats recreatives i la participació a la vida política, encara hi ha molts obstacles i molta feina per fer.

La nova estratègia, que es basa en l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020, contribueix a donar suport a la implementació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per part de la UE i dels seus Estats membres, tant a nivell nacional com de la UE.

Augmentar la igualtat de participació i la no discriminació

L’estratègia estableix iniciatives clau entorn a tres temes principals:

Drets a la UE: les persones amb discapacitat tenen el mateix dret que la resta de ciutadans a traslladar-se d’un país a l’altre o a participar en la vida política.  A finals del 2023, la Comissió Europea proposarà una targeta Europea de Discapacitat per a tots els països de la UE per facilitar el reconeixement mútua de la condició de discapacitat i gaudir de la lliure circulació. 

Vida independent i autonomia: la Comissió elaborarà orientacions i posarà en marxa una iniciativa per millorar els serveis socials per a les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de fomentar el viure de forma independent i escollir on amb qui volen viure.

No discriminació i igualtat d’oportunitats: garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés a la justícia, l’educació, la cultura, l’esport, el turisme, els serveis sanitaris i la feina.

Es posarà en marxa també un centre europeu de recursos “AccesibleUE” amb l’objectiu de crear una base de coneixements sobre informació i bones pràctiques en matèria d’accessibilitat en tots els sectors.

Per aplicar l’estratègia, es necessitarà una estreta cooperació amb els països de la UE i integrar les polítiques interiors i exteriors.

Per això es crearà la Plataforma sobre discapacitat,  integrada pels responsables de l’aplicació de la Convenció, les organitzacions de les persones amb discapacitat i la Comissió.  Les persones amb discapacitat participaran en el diàleg i en el procés d’aplicació de l’estratègia 2021-2030.

Més informació:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_810