Jornada sobre la Llei d’Accessibilitat de Catalunya

15/05/2017

El proper divendres 26 de maig a Girona, es farà una Jornada divulgativa i estratègica sobre la “Llei 13/2014, d'accessibilitat de Catalunya, aplicacions pràctiques i previsió del desplegament”, a les 9:30h a l’edifici de la Generalitat de Catalunya.

La Jornada està organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, està adreçada a professionals i tècnics dels ens locals i organismes vinculats, especialment d' obres, projectes, llicències i inspecció, arquitectes, aparelladors o enginyers; també, a personal responsable de polítiques públiques i socials, directors de serveis i/o establiments públics de tots els àmbits.

S’explicaran, entre d’altres aspectes, les necessitats més essencials de les persones amb discapacitat, les directrius més importants de la Llei d' Accessibilitat, es farà recordatori de les obligacions que estableix i la seva aplicació pràctica en els àmbits de la societat d’ús públic i els corresponents a les Administracions públiques.

Informació i inscripcions