Una subvenció econòmica permetrà a Mifas tenir un nou centre de trucades. Diari de Girona

28/08/2005

Año
  • 2005