;

Un programa d'inserció laboral fa que MIFAS trobi feina a 82 gironins en 1 any. DdG

26/09/2018