Un invident, elegit president del barri, vol promoure Pedret. El Punt Diari

07/05/1987

Año
  • 1987