;

Un gual com a exemple, Joan Capdevila. Diari de Girona

25/09/1996

Año
  • 1996