;

Se celebra a Figueres la primera diada de jocs sense barreres. Diari de Girona

31/10/1996

Año
  • 1996