Projecten eliminar les barreres arquitectòniques de Santa Coloma. Diari de Girona

04/04/1992

Año
  • 1992