Mifas stand nº 29 de la Fira. Diari de Girona

14/10/1988

Año
  • 1988