;

Mifas denuncia discriminació de persones amb discapacitat als centres de salut pública. DdG

12/07/2016