Lloret crea un pla d'accessibilitat per afavorir les persones amb minusvalia. Diari de Girona

27/05/2004

Año
  • 2004