Les barreres arquitectòniques de Sant Feliu se suprimiran. Diari de Girona

05/05/1997

Año
  • 1997