;

La majoria de platges tenen una sola cadira amfíbia sense assistència específica. DdG

08/07/2018