;

La Generalitat torna a retardar els pagaments a l'abril a les entitats socials. DdG

25/06/2020