La Caixa subvenciona el projecte de museu de la sinagoga i els banys de Besalú. Diari de Girona

10/11/2005

Año
  • 2005