;

L'ajuntament de Figueres estudia suprimir barreres arquitectòniques. El Punt Diari

29/01/1988

Año
  • 1988