Fan una exposició sobre les barreres físiques amb què es troben els discapacitats. Diari de Girona

27/01/1996

Año
  • 1996