Endeguen un pla per eliminar les barreres arquitectòniques dels poles gironins. Diari de Girona

18/02/1993

Año
  • 1993