Em passava hores mirant la porta, desitjant tenir visites, Jordi Famoso. Diari de Girona

09/05/2010

Año
  • 2010