Els minusvàlids organitzen una residència per a transeünts impedits. El Punt Diari

20/10/1985