;

El Servei d'Ajut a Domicili de MIFAS ha atès 418 persones en 20 anys. DdG

11/02/2017