El programa Incorpora ha permès trobar feina a 260 gironins en risc d'exclusió. El Punt

13/06/2007