;

El grup Mifas ha passat de dotze a més de 5.000 socis en els seus quaranta anys. DdG

07/09/2019