Distribuït el temps en els pavellons de Girona. El Punt Diari

29/07/1987

Año
  • 1987