Continua el rebaixament del gruix d'algunes voreres. Diari de Girona

11/08/1994

Año
  • 1994