Cartier-Bresson s'acosta als que no participen en actes culturals. Diari de Girona

09/01/2008

Año
  • 2008