Blanes posarà en marxa de nou els ‘Focs Accessibles’, l’espai reservat per a PMR _ Blanes.cat

21/07/2023

0