TÈCNIC/A DE CAPTACIÓ DE FONS

GIRONA

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip de captació de recursos de l’entitat amb la missió d’identificar i captar fons tan públics com privats, en coherència amb la línia estratègica marcada per l’entitat. Promovent la participació de l’entitat en convocatòries de programes Europeus i programes destinats al desenvolupament d’accions formatives.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Col·laborar en l’elaboració del pla estratègic de captació de fons i implementar les mesures requerides per assegurar el seu acompliment.
 • Identificació i disseny de projectes per a la seva presentació en convocatòries públiques o privades.
 • Identificar i promoure noves vies de captació de fons.
 • Planificació, redacció, coordinació i justificació de projectes i subvencions nacionals i internacionals.
 • Realitzar el seguiment dels projectes, detectant desviacions i en cas de ser necessari aplicant les mesures correctores oportunes.
 • Redacció dels informes i les justificacions pertinents.

REQUISITS

 • Coneixements en gestió de subvencions (tipus, formularis, legislació, seguiment de projectes, elaboració de memòries i justificacions econòmiques).
 • Mínim tres anys d’experiència en tasques de captació de fons.
 • Nivell d’anglès alt. Es requerirà prova.
 • Domini del paquet office.
 • Es valorarà molt positivament experiència en projectes Europeus i en projectes relacionats amb el desenvolupament d’accions formatives.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Persona amb un alt nivell d’implicació i motivació per la feina.
 • Orientació a resultats i a la alta qualitat.
 • Visió estratègica i pensament analític.
 • Capacitat de gestió i planificació.

CONDICIONS CONTRACTUALS

 • Contracte i jornada laboral: 40h | horari de 8:00h a 16:30h amb 30 minuts per dinar.
 • Retribució: segons vàlua.
 • Pots enviar-nos el teu currículum a mperacaula@mifas.com o:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari