En aquest apartat trobareu informació relativa a les subvencions i els ajuts públics que ha rebut la nostra entitat, en els darrers 5 anys.