Cadira elevadora

Es ven cadira elevadora en perfecte estat

Per desmuntar i recollir a Vidreres

Preu: 1.500€

Contacte:
Núria Sunye Pujol
Vidreres
648 88 49 56
nurisunye@hotmail.com