Servei d'Ajuda a Domicili

Programa dirigit a persones que, per la seva discapacitat física, no poden realitzar per si soles, moltes de les activitats de la vida diària necessitant ajuda de tercera persona, durant unes hores, (higiene personal, anar a comprar, neteja de la llar, àpats, entre d’altres).  

És un servei preventiu que evita situacions de risc social o deteriorament de la persona, afavorint la inserció en el seu entorn habitual, complementant la xarxa familiar i altres xarxes informals amb les que compti.