Anna M. Guillén Pardo

Secretària
aguillen@mifas.com

Barcelona, 1960. Vinculada a l'entitat des de 1987 com a delegada de la Selva, després com a secretària de la Junta Directiva i el Patronat i actualment vicepresidenta. Va formar part de l'equip de redacció de la revista Nova Ítaca de MIFAS i del posterior Full informatiu, és la creadora i responsable del Grup d'Oci de MIFAS (GOM), membre de Junta d'ECOM i presidenta de la Federació ECOM Girona.